Sửa chữa lắp đặt thay thế

Được sự nhất trí của cấp trên công ty chúng tôi có nhận làm lắp đặt, sửa, thay thế , phụ kiện liên quan đến nhà vệ sinh.